Ofte stillede spørgsmål - FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Her på siden kan du finde svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål vi modtager. Vores mål er at det skal være nemt og bekvemt for dig at finde de svar som du måtte have, når det passer dig. Vi håber at siden her kan hjælpe dig lidt på vej.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail.

Hvis det vedrører et konkret job, så giv os et ring på + 44 40 89 94

Hvem er LUBI Transport?

LUBI Transport Aps er en 100 % familieejet virksomhed. Vi er et rekrutteringsbureau der rekrutterer medarbejdere til transportbranchen. Vi er godkendt af trafikstyrelsen og har de tilladelser der kræves på området for at kunne udføre opgaven lovligt.

Hvor længe har LUBI Transport eksisteret?

LUBI Transport ApS blev oprettet som virksomhed d. 17.3.2020.

LUBI Transport ApS blev godkendt af Færdselsstyrelsen i oktober år 2020.

Hvad laver LUBI Transport?

LUBI Transport rekrutterer nye medarbejdere til virksomheder i transportbranchen. Vi har samarbejde med virksomheder i hele Danmark. Vi rekrutterer til ansættelser af kortere eller længerevarende perioder, men primært rekrutterer vi med henblik på at der sker fastansættelse.

Er LUBI Transport landsdækkende?

LUBI Transport har kontor i Slagelse, men vi samarbejder med virksomheder landsdækkende. Vi besøger ofte vores kunder rundt i landet da den tætte relation er vigtig for os.

Rekrutterer LUBI Transport både chauffører indenfor gods- og persontransport?

Ja, LUBI Transport ApS er godkendt af Færdselsstyrelsen til at kunne rekruttere chauffører både indenfor gods- og persontransport. Vores Transportchef er både uddannet som godsvognmand og som busvognmand, Se certifikater på vores hjemmeside.

Hvis jeg skal være chauffør gennem LUBI Transport får jeg så samme løn som hvis jeg er direkte ansat hos en virksomhed?

Ja, LUBI Transport ApS aflønner chaufførerne efter de samme lønsatser som de virksomheder vi samarbejder med aflønner efter. Det vil sige at man får de samme tillæg for overtid, forskudttid, og lignende, som hvis man var ansat direkte hos virksomheden.

Hvad er et Try & Hire forløb?

Et Try & Hire forløb er en slags forlænget prøvetid. Som udgangspunkt varer et Try & Hire forløb hos os 592 præsterede timer (det der svarer til 16 normale arbejdsuger af 37 timer) Vi regner i præsterede timer så også overarbejde tæller med. Når Try & Hire perioden er opfyldt har virksomheden mulighed for at fastansætte medarbejderen. Mange virksomheder ønsker at der rekrutteres via et Try & Hire forløb da dette er en god mulighed for at virksomheden kan se medarbejderen an, og medarbejderen har på samme måde mulighed for at se virksomheden an, inden en evt. fastansættelse.

I LUBI Transport ender rigtig mange af vores rekrutteringer i fastansættelse efter endt Try & Hire.

Hvilke typer chauffører rekrutterer LUBI Transport?

LUBI Transport rekrutterer chauffører til mange forskellige virksomheder indenfor både gods- og persontransport, og dermed til meget forskellige jobs.

Vi rekrutterer bl.a. Lastbilchauffører til godstransport til kørsel i Danmark eller til export.

Chauffører til bustransport rute- eller turistkørsel.

Chauffører til kørsel med varevogne.

Chauffører til kørsel med lastbilmonterede kraner.

Chauffører til tankvogne.

Chauffører til ADR kørsel stykgods eller tankvogn.

Chauffører til lastbilmonterede personlifte.

Chauffører til distributionskørsel, terminalkørsel, containerkørsel, renovationskørsel indenfor dagrenovation eller erhvervsaffald.

Kan jeg blive chauffør gennem LUBI Transport hvis jeg ikke har erfaring?

Det er ikke alle jobs som kræver lige meget erfaring, og derfor angiver vi i stillingsopslagene gerne om der for det pågældende job kræves erfaring.

Vi har dog mange virksomheder som også skal bruge medarbejdere som gerne vil ind i branchen og lære/udvikle sig.

Hvordan er arbejdstiden for en chauffør hos LUBI Transport ?

Som chauffør hos LUBI Transport arbejder man ude i en virksomhed som vi samarbejder med, og derfor følger man de arbejdstider som er aftalt med den pågældende virksomhed?

Hvordan registreres mine arbejdstimer hos LUBI Transport ?

Når man har arbejdet, registrerer man sine timer i vores online-system, dette kan gøres fra pc eller på App på telefonen. Der kan registreres løbende dagligt, men man skal som minimum gøre det en gang ugentligt.

Får jeg løn hver 14. dag eller er det månedsløn?

Hos LUBI Transport kan du selv vælge om du vil være 14. dages lønnet eller månedslønnet. Som udgangspunkt er man i systemet sat op til 14 dages løn, men man kan altid få dette ændret.

Får jeg arbejdstøj hos LUBI Transport?

Som udgangspunkt bliver man iklædt arbejdstøj hos den virksomhed man skal ud at arbejde hos, men LUBI Transport har aftale med nogle af de virksomheder vi samarbejder med, at det er os der iklæder medarbejderne med arbejdstøj, så det er forskelligt afhængigt af jobbet og i hvilken virksomhed som man skal arbejde hos.

Kan jeg beholde det arbejdstøj jeg får udleveret hos LUBI Transport?

Hvis du har fået udleveret arbejdstøj hos LUBI Transport, så skal det leveres tilbage efter endt job. Tøjet er til låns. Ofte vil man få lov til at beholde udleverede sikkerhedssko.

Kommer jeg til jobsamtale hos LUBI Transport eller i virksomheden hvor jeg skal arbejde?

1. jobsamtale er altid med en konsulent fra LUBI Transport. Her afklares mange grundlæggende ting. Hvis LUBI Transport finder kandidaten egnet til et job som en af vores virksomheder som vi samarbejder med, så sendes man til en 2. jobsamtale hos virksomheden.

Bliver alle ledige stillinger slået op på hjemmesiden eller på de sociale medier?

Nej, nogle stillinger når ikke at blive slået op før der er fundet en egnet kandidat til jobbet. Dette skyldes at LUBI Transport holder mange samtaler med chauffører der søger arbejde, og derfor har vi ofte allerede en egnet kandidat til et ledigt job og har derfor ikke behov for at annoncerer for at finde egnede kandidater.

Er det en god ide at oprette sig i LUBI Transports database?

Hvis du er interesseret i evt. jobmuligheder så vil det være en god ide at oprette dig i vores database. Når vi skal finde egnede kandidater til en ledig stilling, starter vores søgning i vores database, og derfor vil det være en god ide at være oprettet i denne. Du kan oprette dig i vores kandidatdatabase her.

Kan jeg blive slettet i LUBI Transport´s database?

Ja, du kan altid kontakte os og blive slettet i vores database hvis du ikke længere ønsker at være tilknyttet denne.

Kan jeg få at vide i hvilken virksomhed der er en ledig stilling?

Hvis du er oprettet i vores database og har givet samtykke til at vi må have dine data og dermed kan udveksle oplysninger med dig, så kan du få at vide hvilken virksomhed et pågældende job er hos.

Kan jeg få oplyst hvad lønnen er for et specifikt job?

Ja, vi oplyser altid de lønsatser der gælder for et pågældende job.

Hvilken mærke lastbil køres der og hvilket udstyr kommer den med?

Hos LUBI Transport samarbejder vi med en lang række vognmænd, som alle kører med forskellige lastbilsmærker og udstyr på lastbilerne.

Kan jeg få udbetalt løn forud/aconto i LUBI Transport?

Der udbetales i Lubi Transport ikke a conto løn som udgangspunkt – kun i helt særlige tilfælde og efter individuel vurdering, ved spørgsmål så kontakt vores bogholderi.

Hvornår udbetales der penge fra opsparingskonti (SH/fritvalg/feriefridage)?

Der udbetales kr. 500,00 pr. SH dag (når disse forekommer, i løbet af året), medmindre man har været på job denne dag, der får man løn i stedet for.

Ud over disse udbetalinger, så opgøres kontoen således at der udbetales 2 gange om året på følgende datoer (31.08.2023 og 31.12.2023). Eneste årsag til udbetaling ud over disse datoer, er ophør af ansættelsesforholdet, som naturligt vil medføre en opgørelse og udbetaling af disse konti.

Rul til toppen