Privatlivspolitik – Jobsøgende

Denne privatlivspolitik omhandler behandling af personoplysninger i:

LUBI Transport ApS
Sdr. Stationsvej 28A
4200 Slagelse
Telefonnr.: 44 40 89 94
e-mail: job@lubijob.dk
CVR nr.: 41 24 54 76

(Herefter benævnt ”Virksomheden”)

Indledning:

Vi behandler dine personoplysninger når du afleverer jobansøgning til os. Vi indsamler oplysninger fra din egen ansøgning, dit vedlagte CV, eventuel personlig samtale, og vi kontakter i nogle tilfælde dine tidligere arbejdsgivere hvis dette er relevant.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os på ovenstående oplysninger, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, behandling af oplysninger, eller andre sager der kan henføres til persondataretten.

Alle persondata behandles efter reglerne i dansk ret, og EU Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

Oplysninger:

Vi indsamler dit navn, adresse, e-mail, telefonnr., Cv, cpr. nr., straffeforhold, a-kasse og oplysninger om nuværende ansættelse.

Vi behandler IKKE oplysninger om dit fagforeningsforhold eller andre ansættelsesrelevante oplysninger ved modtagelsen af din ansøgning, medmindre du selv angiver dette i dokumenterne.

Udover dette behandler vi ikke følsomme oplysninger om dig i ansøgningsprocessen.

Formål:

Formålet med behandling af personoplysninger for jobansøgere, er at finde den rette person med rette kvalifikationer til eventuel ansættelse i fremtiden.

Hvis der ikke er nogle stillinger ledige på nuværende tidspunkt, kan vi eventuelt gemme din ansøgning med henblik på senere brug.

Videregivelse:

Vi videregiver kun dine oplysninger til relevante virksomheder i relation til jobmuligheder der matcher dine kompetencer, krav og forventninger.  Du vil blive informeret om videregivelse til virksomheder i hvert enkelt tilfælde.

Vi opbevarer de indsendte oplysninger i vores mail system og andet IT-system, og derfor er de placeret på vores hostingserver jf. den interne fortegnelse (artikel 30 fortegnelse).

Opbevaring og behandling af oplysninger:

Virksomheden opbevarer dine oplysninger i vores IT-systemer. Alle data bliver registreret elektronisk med henblik på mulighed for fremsøgning af data, samt for at minimere risikoen for databrud.

Data der ikke modtages elektronisk, bliver overført til elektronisk version, hvorefter vi destruerer fysiske eksemplarer.

Vi behandler dine oplysninger til at foretage match med virksomheder, med henblik på at øge mulighederne for ansættelse.

Opbevaringsperioder:

Vi opbevarer din ansøgning i op til 6 måneder, såfremt vi finder den relevant.

Hvis vi ikke finder din ansøgning relevant indenfor en periode af 6 måneder, vil den blive slettet.

Er din ansøgning relevant, men der ikke er opnået match md virksomhed indenfor 6 måneder, opbevare vi din ansøgning yderligere, med henblik på at finde et jobmatch.

Dine oplysninger vil aldrig blive gemt udover 36 mdr. i alt medmindre du selv giver samtykke til dette.

Henvendelser:

Vi behandler alle henvendelser vedr. persondata, og tilhørende politikker indenfor de fastsatte tidsfrister. Det betyder at vi besvarer din henvendelse omkring dine data ved først givne lejlighed, og uden ugrundet ophold.

Hvis vi ikke har nogle data liggende på dig, vil du få meddelelse herom ved denne eftersøgning i systemer.

Vi forbeholder os retten til at besvarelser på indsigtsbegæring, berigtigelse o.l. bliver behandlet indenfor 4 uger fra modtagelsen.

Dine rettigheder:

I forbindelse med virksomhedens behandling af dine persondata har du nedenstående rettigheder.

–        Retten til indsigt i hvilke data virksomheden har om dig, og hvordan de behandles.

–        Retten til berigtigelse af forkerte oplysninger. Dog rettes der ikke i oplysninger der var korrekte på indsamlingstidspunktet.

–        Retten til at blive slettet i vores systemer, samt få stoppet yderligere behandling.

–        Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, såfremt det kan godtgøres at behandlingen ikke falder under formålets bemyndigelse.

–        Retten til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

Du kan læse mere om dine rettigheder på datatilsynets hjemmeside, i vejledningen herom. Benyt linket umiddelbart ovenfor.

Hertil er du velkommen til at rette henvendelse til virksomheden på ovenstående oplysninger ved øvrige relaterede spørgsmål.

Rul til toppen